Horní menu

Zeměpis 25.5Milí šesťáci,

dnešní první téma je  Lesohospodářská krajina .

Druhé téma je Zemědělská krajina.

Zapsat a naučit.

Váš domácí úkol: vyjdi si na krátkou procházku po okolí a zjisti, jak člověk mění a využívá krajinu v okolí vašeho bydliště

Své postřehy mi pošli do pátku 29.5.