Horní menu

Zeměpis 18.5.Milí šesťáci,

mám pro vás dva úkoly:

  1. v učebnici na str.95 - 96 si přečtete článek, není to pro vás nic nového. Slyšeli jste o tom jak v hodinách přírodopisu, tak i v hodinách občanské výchovy. Zopakujete si pojmy EKOLOGIE, EKOSYSTÉM, SPOLEČENSTVO.
  2. nové učivo Kulturní krajina je pro vás také opakováním. To jenom si zapíšete a naučíte se.