Horní menu

Zeměpis 15.6.Milí šesťáci,

pomalu se blížíme k závěru. Nejdříve se podíváme na Katastrofy ohrožují krajinu i lidi.

Pak na Globální problémy Země a nakonec si zopakujeme téma Krajinná sféra Země a její základní části.

Dnes jen zapsat a naučit.