Horní menu

Fyzika 15.6.Ahoj šesťáci,

ve fyzice se budeme poslední týden věnovat dvěma krátkým kapitolám 3.10 Bezpečné zacházení s elektrickým zařízením, 3.11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Přečtěte si prosím kapitolky v učebnici a následně vyplňte přiložený pracovní list. List mi zašlete na mail do čtvrtka 18.6.