Horní menu

Anglický jazyk 25.5.Dobré ráno,

lekce 28 je opakovací, v učebnici najdete opakovací kvíz, pošlete mi odpovědi, tak jak by měly být, stačí 1 - A, B, C, D ….

V pracovním sešitu vás nečeká nic těžkého.

Cvičení 1 – pouze odpovíte na otázky ohledně zvířat a jejich mláďat.

Cvičení 2 – nejprve si přeložte slovíčka a poté je doplňte dle chronologické následnosti, je jasné, že nejprve se člověk musí narodit, pak musí chodit do školy, pak studovat a až na konec může být ředitelem J

Cvičení 3 – odpovíte na otázky – celou větou – a pošlete mi je.

Cvičení 4 – doplňte slovíčka podle příslušného času (NOW se pojí s přítomným časem průběhovým, USUALLY s přítomným časem prostým, YESTERDAY s časem minulým)

Cvičení 5 – odpovězte na otázky, pozor, chce se po vás více než jedno slovo J

Cvičení 6 – dělají pouze ti, co měli v pololetí 1 nebo 2 na vysvědčení, chce se po vás, abyste vytvořili věty s použitím vazby GOING TO (chystám se, hodlám) s použitím výrazu vlevo.

Cvičení 7 – dělají také jen ti, co měli 1 a 2 na vysvědčení – používá se zde vazba HAVE TO – MUSET (ale nechci to já, něco mě nutí, většinou okolnosti, nebo jiná osoba). Odpovědi budou mít tvar I HAVE TO dále významové sloveso z otázky a musíte použít některý z výrazů z učebnice

Cvičení 8 – jednoduché doplnění

Cvičení 9 – opět dělají pouze 1 a 2 na vysvědčení, mají se tvořit otázky na minulý čas např. DID YOU GO TO THE CINEMA YESTERDAY? apod.