UKÁZKOVÁ HODINA - ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA A PRVOUKA

V pátek dne 25. listopadu 2011 proběhla ukázková hodina českého jazyka, matematiky a prvouky. Toto setkání se uskutečnilo na základě zájmu rodičů. Rodiče měli možnost poslechnout si děti, jak čtou /děti se učí Čj genetickou metodou - vycházíme z velkých písmen/,viděli ukázku her, cvičení, práci s interaktivní tabulí při nácviku psaní a prolistovali si složky, které si děti ve škole tvoří. V matematice jsem rodiče seznámila s interaktivní učebnicí nakladatelství Fraus, pracovními kartami, krokováním, CD, zápisy, porovnáváním a stavbami z krychlí... V prvouce se rodiče podívali do desek, které doplňují při hodinách prvouky a  paní učitelka jim pustila cd, které používají při hodinách. Během hodiny jsme odpovídaly na dotazy rodičů. A protože se blíží čas Vánoc, zakončili jsme toto setkání výrobou adventních věnečků.

Omlouvám se za horší kvalitu některých fotek.